Bàn làm việc chân sắt hộc liền

Bàn làm việc cá nhân chân sắt hộc liền 3 ngăn

Bàn văn phòng chân sắt hộc liền

Bàn chân sắt văn phòng thiết kế liền hộc với phần hộc đảm nhận vai trò như một chiếc chân bàn. Phần hộc thiết kế gồm ba ngăn kéo lệch chung một khóa dàn.

Trả lời