Cầu là quần áo chống cháy CL-X4

Cầu là chống cháy khung mạ

Cầu là quần áo chống cháy CL-X4

Mẫu cầu là quần áo có thể tăng chỉnh độ cao nhiều nấc cũng như gấp gọn. Với cơ cấu này cầu là quần áo có thể treo lên hoặc bỏ vào góc khi không có nhu cầu sử dụng.

Trả lời