Tủ đựng giày dép Xuân Hòa CA-SH02

Tủ đựng goày dép CA-Sh02 màu xanh

Tủ giày dép CA-SH02

Tủ đựng giày dép là sản phẩm được Xuân Hòa đã đầu tư vào những thiết kế và công năng. Thiết kế gồm 3 tầng, mỗi tầng đều có ngăn nhỏ đóng mở đồng bộ toàn bộ tủ.

Trả lời