Sân khấu đi động Xuân Hòa

Bục sân khấu di động láp ráp có bánh xe

Sân khấu đi động Xuân Hòa

Bục sân khấu di động thiết kế sàn bằng gỗ bọc nỉ có nhiều màu. Sản phẩm sử dụng đồng bộ với bộ thang hai bậc. Cơ cấu lắp ráp linh động bục có thể ghép nhiều modul thành sân khấu lớn.

Trả lời