Showing 1–12 of 33 results

Bàn ghế phòng ăn

Bàn ăn chân gấp BOV12-07i

936,000 

Bàn ghế giáo viên

Bàn ghế giáo viên BGV01-00

1,050,000 
1,080,000 

Bàn ghế sinh viên

Bàn ghế sinh viên BSV03-00

784,000 

Bàn họp văn phòng

Bàn họp văn phòng BPU-01

43,000,000 
1,210,000 
3,190,000 
4,950,000 

Bục phát biểu - Bục sân khấu

Bục sân khấu MS-1100CP

9,280,000 
530,000 
630,000 

Ghế gấp văn phòng

Ghế gấp văn phòng GM05-00

432,000